Besparing av koldioxidutsläpp med 21 009 397 kg CO2

Genom källsortering och återvinning av avfall, effektivisering av elförbrukningen och planerade transporter har vi under året besparat vårt koldioxidutsläpp motsvarande 21 009 397 kg CO2.

 

Avfall

Genom återvinning har vi sparat både resurser och energi. Återvinningen motsvarar utsläppsbesparingar på 5397 kg CO2.

 

Elförbrukning

Med optimering av lokaler och rutiner för effektivare energianvändningen har vi minskat vår elförbrukning. Vi har besparat 222 599 kWh under 2020. Detta motsvarar 20 304 000 kg CO2*.

*Uppskattat baserat på IEA’s energimix Sverige, 2017.

 

Transporter

Vi har levererat till kund på fasta leveransdagar samt haft mindre dagliga inleveranser från leverantörer. Vi har optimerat våra inköpstrukturer, vilket har lett till färre antal transporter och större volymer per frakt.

Åtgärderna har hjälpt oss att minska våra koldioxidutsläpp av inrikes transporter med 700 000 kg CO2 (motsvarar 98 % av våra transporter).

 

Totalt

21 009 397 kg CO2 motsvarar:

  •  1 400 000 tv-seriesäsonger framför din TV

Eller

  • 8 000 mil med bil, motsvarar Umeå – Istanbul tur och retur 10 gånger

Eller

  • 60 000 timmar dammsugning