Eldon Installation är miljödiplomerade

Bevis på långsiktigt miljöarbete

Ett Miljödiplom från Svensk Miljöbas är ett bevis på långsiktigt och strategiskt miljöarbete som implementerats i den konkreta verksamheten. Utmärkelsen ställer krav på ständig förbättring och konkreta åtgärder som minskar miljöpåverkan.

Miljödiplomet är en bekräftelse på att vi bidrar till en säker, hållbar och energieffektiv utveckling av samhället genom att förse elmarknaden med elfördelningar, eluttagscentraler och laddstationer för elfordon. Att arbeta oavbrutet med förbättringar ser vi som ett måste för att skapa förutsättningarna för en hållbar omvärld.

Miljödiplomet är en nationell standard som möter krav i offentlig upphandling.

Läs mer om hur vi jobbar med miljö här.

 

 

Utfärdat av: