Om Eldon Installation

En kraft att räkna med

När Eldon Installations historia tog fart i Nässjö, 1922, var det med inga andra förutsättningar än vilja, optimism och energi. Idag ger vår blandning av livslång erfarenhet och nya idéer oss en svårslagen mix av kompetens. Vi brinner för att överträffa förväntningar och tror att nyckeln till framgång är kompetenta och engagerade medarbetare. Därför vågar vi säga att Eldon Installation är – en kraft att räkna med.

Vårt arbete bidrar till en säker och energieffektiv utveckling av samhället genom att leverera elfördelningssystem, lågspänningskomponenter och laddinfrastruktur. Vi ansvarar för hela processen av våra produkter genom produktutveckling, försäljning, konstruktion, kalkylering, montering och leverans. Vårt arbete tryggar både elsäkerheten och miljöbesparingen.

Vår vision

En ledande el-donleverantör för ett hållbart samhälle.

Vår vision är att vara en ledande leverantör av kvalitativa elkomponenter och innovativa lösningar inom elfördelningssystem. Vi vill bidra i omställningen till ett hållbart samhälle och ha Sveriges nöjdaste kunder.

En del av Huset Invest

Sedan våren 2017 ingår Eldon Installation i den privatägda Huset Invest AB där Stig-Olof Simonsson är huvudägare. Genom Huset Invest har Eldon Installation en stark och långsiktig ägare med ett stort nätverk av företag och personer verksamma inom olika branscher, något som också våra kunder kan dra nytta av på olika sätt. Huset Invests ambition är att växa ytterligare, såväl organiskt som genom företagsförvärv. Vi är måna om den företagskultur som byggts upp inom koncernen, präglad av värme och ödmjukhet mellan såväl medarbetare som i våra kundrelationer. För mer information om Huset Invest besök: www.husetinvest.se

Miljöpolicy

Eldon Installation är en kraft att räkna med. Men det menar vi att allt vi gör, görs helhjärtat. Och det gäller även vår miljöpolicy. Målet med Eldon Installations miljöarbete är att det ska genomsyra mer än bara organisationen. Det ska involvera och bidra till fler tankeställningar än bara de konkreta förbättringarna. Initiativet ska leva och utvecklas under en lång tid. Med stöd av miljöledningssystemet Miljödiplom via Svensk Miljöbas säkras det långsiktiga miljöarbetet. Arbetet ska utvecklas med verksamheten och årligen vidtas konkreta åtgärder och aktiviteter för att minska verksamhetens miljöpåverkan.

För att ständigt förbättra vår miljöprestanda ska vi på Eldon Installation AB följa de bindande lagkrav som berör verksamheten och arbeta med följande områden som vi bedömt som betydande för miljön i vår verksamhet:

Produkter och tjänster

  • Erbjuda våra kunder hållbara och energieffektiviserande produkter
  • Vägleda och hjälpa kunder att minska sin miljöpåverkan
  • Ställa krav på leverantörernas miljöarbete

Kunskap

  • Informera, utbilda och engagera personal i miljöfrågor som berör vår verksamhet
  • Påverka medarbetare att bli mer miljömedvetna
  • Öppet kommunicera internt och externt om vårt miljöarbete

Transport

  • Minimera miljöpåverkan från våra egna resor och transporter

Energi och material

  • Aktivt verka för att minska energi- och materialförbrukning i vår anläggning

Avfall

  • Bidra till effektivare kretslopp av varor genom fortsatt källsortering

En livstids erfarenhet

Historien sträcker sig över 90 år. Och börjar med ett ungt gift par, Karin och Josef Randholm. Som 1922 grundade Elektro Ljus & Kraft utan några andra förutsättningar än vilja, optimism och energi.

Nässjö-företaget som utvecklats från en liten elinstallationsfirma i den småländska järnvägsstaden, till en stor bolagsgrupp, vidare till specialinriktat bolag på elfördelningar, eluttagscentraler och laddstationer.

Företaget sålde från start elmateriel och radioapparater och utförde elektriska installationer på den svenska marknaden.

1948, efter att ha utvecklat elektriska kopplingslådor för spisar, startade företaget en tillverkning i ett nyt...

history-image